Zadomowienie – Witomino Radiostacja

„Miejsce tworzenia jest tam, gdzie mieszkasz” – Witomino Radiostacja

Projekt dotyczy wzmocnienia tożsamości z miejscem, w którym mieszkamy. Poprzez warsztaty projektowe, spacery terenowe lepiej poznajemy teren, w którym żyjemy. Chcemy, aby nasza aktywność projektowa i artystyczna była prowokacją do spotkania się mieszkańców, nawiązania relacji między nimi, a także próbą stworzenia partycypacyjne nowego, symbolicznego miejsca na osiedlu.

Jednym z naszych głównych celów jest, aby mieszkańcy dzielnicy mogli zobaczyć, że mają realny wpływ na to jak wygląda miejsce ich zamieszkania. Jednocześnie pragniemy zbudować poczucie sprawczości i odpowiedzialności, które zaprocentuje w przyszłości, podczas dalszych, być może już oddolnych działań. W naszych warsztatach wychodzimy poza standardowy układ „specjalista-architekt” kontra laik. Mieszkańcy osiedla za pomocą makiet mogą przetestować swoje pomysły i zastanowić się nad tym dlaczego pewne rozwiązania są bardziej korzystne od innych.

Po wstępnych badaniach terenu dzielnicy Witomina Radiostacji pojawił się szereg ciekawych problemów, które obecnie rozpoznajemy i niwelujemy. Projekt „Miejsce tworzenia jest tam, gdzie mieszkasz”, który rozpoczęliśmy na tym obszarze dotyczy postrzegania dzielnicy przez jej mieszkańców i osoby odwiedzające dzielnicę. Brakuje na tym terenie miejsca, które sprzyjałoby spotkaniom i wzmocnieniu kontaktów sąsiedzkich – otwartych przestrzeni rekreacyjnych. Większość terenów zielonych – terenów trawiastych (gminnych) stoi pusta sprawiając wrażenie niczyjej. Mieszkańcy przeważnie przemykają przez dzielnicę, a większość ławek jest zajęta przez starszych panów pijących alkohol.

Wywiady wykazały, że mieszkańcy odbierają ten rejon jako „tylko do mieszkania”.

W projekcie witomińskiem grupą najbardziej zaangażowaną jest młodzież. Z ich inicjatywy powstanie rampa do robienia trików na hulajnogach i deskorolkach. Już znamy wykonawcę projektu, ale niestety jeszcze nie dostaliśmy pozwolenia na realizację – obecnie szukamy dostępnej przestrzeni dla inicjatywy mieszkańców.

W ramach projektu witomińskiego przeprowadziliśmy 50 godzin streetworkingu, 6 warsztatów projektowych, 1 spacer terenowy.

 

„Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Witomino Radiostacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.